Het ontstaan van D.W.V.

Geschiedenis

Onze vereniging D.W.V. is op 20 juli 1931 opgericht even boven de gemeentelijke stortplaats langs de Oude IJssel in de nieuwbouwwijk (destijds) de Ooi.
De kosten voor de aanleg van het zwembad  bedroegen 7000,- (gulden). Dit bad was zoals de pers toen meldde: "Een bad zoals er in den omtrek niet een te vinden is".
Voor de niet geoefenden was er een gesloten bassin; de anderen zwommen in een open bak langs de rivier, die met drijfbalken werd ontsloten. Daar werd ook een duiktoren geplaatst. Sinds 1936 mocht er, ondanks felle protesten van kerkelijke zijde, gemengd worden gezwommen.  Niet alleen het zwemmen en het waterpolo werd beoefend,  maar er werd ook gekanood en men bezat zelfs een eigen kanohuis.
De hoofdmoot was echter waterpolo, waar tal van toernooien, wedstrijden en kampioenschappen gevierd werden en er een sterke band ontstond tussen de leden.  Dit gold zelfs in de donkere oorlogsdagen van 1940-1945, waar D.W.V. 800 (!) leden telde op een bevolking van ca. 5000 inwoners.
Hierna was er telkens inspanning nodig om de vereniging draaiende te houden, aangezien we het tot 1994 zonder overdekt zwembad  moesten klaren. Eind 1993 telde D.W.V.  nog maar 49 leden. 
De waterpoloafdeling is er altijd geweest, maar de zwemafdeling niet. Gelukkig is met de stijging van het ledental en de gewenning in ons overdekte zwembad Den Helder ook deze tak van onze vereniging tot bloei gekomen en gebleven. Op naar 90 jaar D.W.V. in 2021!

Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen en het Algemeen Bestuur verdeelt zelf de overige functies, waaronder die van penningmeester en secretaris. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt aangevuld met algemene bestuursleden.
De huidige samenstelling is:
Thomas Smeenk (voorzitter)
Sanne van Vliet (voorzitter)
Henkjan Kets (secretaris)
Rick Kleine (penningmeester)

D.W.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40120783.

Vertrouwenspersoon

Wij hechten veel waarde aan een veilige leef- en sportomgeving. Voor delicate kwesties hebben wij een vertrouwens persoon aangesteld. 
Voor onze vereniging is dat Astrid Coene. De taak van een vertrouwenspersoon is er voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals:
* agressie en geweld
* seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
* pesten
* discriminatie

Heb je vragen, problemen of opmerkingen meldt dit dan via onderstaand formulier aan onze vertrouwenspersoon.

Contact met vertrouwenspersoon

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.