Contact vertrouwenspersoon

 

Onze vereniging kent een vertrouwenscontactpersoon (VCP), waar je vragen over grensoverschrijdend, maar ook over de andere sportwaarden, gedrag binnen DWV kenbaar kunt maken. Binnen onze vereniging is dit het vertrouwenspunt als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseert ze en stimuleert ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.  

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. 

Uw melding wordt uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk 1:1 met de vertrouwenspersoon gedeeld. Wilt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon? Vul dan onderstaand formulier in.

DWV Doesburg

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.